Công ty cổ phần xây dựng số 17 vinaconex (Vinaconex 17) – Phước Hoà

Địa chỉ: 442 Lê Hồng Phong, Phước Hoà, Nha Trang, Khánh Hòa 84258, Việt Nam

Số điện thoại: 0258 3875 492

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 122.316.627,1.091.819.513 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công ty cổ phần xây dựng số 17 vinaconex (Vinaconex 17) ở đâu?

Trả lời: 442 Lê Hồng Phong, Phước Hoà, Nha Trang, Khánh Hòa 84258, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công ty cổ phần xây dựng số 17 vinaconex (Vinaconex 17) là bao nhiêu?

Trả lời: 0258 3875 492

Hỏi: Công ty cổ phần xây dựng số 17 vinaconex (Vinaconex 17) mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-11:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hỏi: Website của Công ty cổ phần xây dựng số 17 vinaconex (Vinaconex 17) là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vệ Sinh Công Nghiệp Châu Phát - Đồng Phú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.