Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Quang Khánh

Địa chỉ: 41, Tổ 4, Khu 4B, Ngõ 2, Hồng Vân, Phường Hồng Hải, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Hồng Hải Thành phố Hạ Long

Số điện thoại: 097 215 45 54

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 209.500.103,10.710.421 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Quang Khánh ở đâu?

Trả lời: 41, Tổ 4, Khu 4B, Ngõ 2, Hồng Vân, Phường Hồng Hải, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Hồng Hải Thành phố Hạ Long

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Quang Khánh là bao nhiêu?

Trả lời: 097 215 45 54

Hỏi: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Quang Khánh mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Quang Khánh là gì?

Trả lời:


7,Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Quang Khánh,41, Tổ 4, Khu 4B, Ngõ 2, Hồng Vân, Phường Hồng Hải, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh,Hồng Hải,Thành phố Hạ Long,Quảng Ninh, Vietnam,2,Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Quang Khánh, 41, Tổ 4, Khu 4B, Ngõ 2, Hồng Vân, Phường Hồng Hải, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Vietnam,1,41, Tổ 4, Khu 4B, Ngõ 2, Hồng Vân, Phường Hồng Hải, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Vietnam,4,Quảng Ninh, VietnamHồng Hải, Thành phố Hạ Long,41, Tổ 4, Khu 4B, Ngõ 2, Hồng Vân, Phường Hồng Hải, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh,41, Tổ 4, Khu 4B, Ngõ 2, Hồng Vân, Phường Hồng Hải, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh,Quảng Ninh,,Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh,VN