Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Ngọc Châu – Ngọc Châu

Địa chỉ: 93FV+9VH, Thôn Lộc Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, Ngọc Châu, Tân Yên, Bắc Giang, Việt Nam

Số điện thoại: 098 776 18 44

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 21.373.440.499.999.900,10.609.473.899.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Ngọc Châu ở đâu?

Trả lời: 93FV+9VH, Thôn Lộc Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, Ngọc Châu, Tân Yên, Bắc Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Ngọc Châu là bao nhiêu?

Trả lời: 098 776 18 44

Hỏi: Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Ngọc Châu mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Ngọc Châu là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Khu đô thị Phúc Ninh - Vũ Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.