Công Ty Cổ Phần Vận Chuyển UPS, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 18A Đ. Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 902 33 27
Trang web ups.com
Vị trí chính xác 107.987.301, 1.066.536.807


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Vận Chuyển UPS ở đâu?

18A Đ. Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Vận Chuyển UPS như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[09:00-12:00], Thứ Ba:[09:00-12:00], Thứ Tư:[09:00-12:00], Thứ Năm:[09:00-12:00], Thứ Sáu:[09:00-12:00], Thứ Bảy:[09:00-12:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CTY TNHH XE KHÁCH HUỆ NGHĨA, Thuận An