Công Ty Cổ Phần Tư Vấn và Đầu Tư Bất Động Sản An Khang – An Khang Real, Khu đô thị Sala

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 94 – 98 Đ. B2, Khu đô thị Sala, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0822 678 933
Trang web ankhangreal.vn
Vị trí chính xác 10.774.137.999.999.900, 1.067.285.797


Hình ảnh tham khảo