CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG TIỀN – Hải Châu 1

Địa chỉ: 37A Pasteur, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Số điện thoại: 091 812 27 74

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 16.069.660.199.999.900,1.082.181.457 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG TIỀN ở đâu?

Trả lời: 37A Pasteur, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG TIỀN là bao nhiêu?

Trả lời: 091 812 27 74

Hỏi: CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG TIỀN mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG TIỀN là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Bcons Green View - Đông Hoà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.