Công Ty Cổ phần Tôm Giống Cần Thơ – Mỹ Khánh

Địa chỉ: 439 Cầu Ấp Mỹ, Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ, Việt Nam

Số điện thoại: 0292 3683 979

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 100.060.798,1.057.074.348 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty Cổ phần Tôm Giống Cần Thơ ở đâu?

Trả lời: 439 Cầu Ấp Mỹ, Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty Cổ phần Tôm Giống Cần Thơ là bao nhiêu?

Trả lời: 0292 3683 979

Hỏi: Công Ty Cổ phần Tôm Giống Cần Thơ mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

Hỏi: Website của Công Ty Cổ phần Tôm Giống Cần Thơ là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Trại Lươn Bạc Liêu ( 5 Hột ) - Hoà Bình