Công Ty Cổ Phần Thương Mại – Xây Dựng Đông Bắc

Địa chỉ: 69C, Quốc Lộ 57, Tổ 6, Ấp Thanh Mỹ 1, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long Thanh Đức Long Hồ

Số điện thoại: 090 812 61 83

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 102.438.098,1.059.956.217 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Thương Mại – Xây Dựng Đông Bắc ở đâu?

Trả lời: 69C, Quốc Lộ 57, Tổ 6, Ấp Thanh Mỹ 1, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long Thanh Đức Long Hồ

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Thương Mại – Xây Dựng Đông Bắc là bao nhiêu?

Trả lời: 090 812 61 83

Hỏi: Công Ty Cổ Phần Thương Mại – Xây Dựng Đông Bắc mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Công Ty Cổ Phần Thương Mại – Xây Dựng Đông Bắc là gì?

Trả lời:


7,Công Ty Cổ Phần Thương Mại – Xây Dựng Đông Bắc,69C, Quốc Lộ 57, Tổ 6, Ấp Thanh Mỹ 1, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long,Thanh Đức,Long Hồ,Vĩnh Long, Vietnam,2,Công Ty Cổ Phần Thương Mại – Xây Dựng Đông Bắc, 69C, Quốc Lộ 57, Tổ 6, Ấp Thanh Mỹ 1, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long, Thanh Đức, Long Hồ, Vĩnh Long, Vietnam,1,69C, Quốc Lộ 57, Tổ 6, Ấp Thanh Mỹ 1, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long, Thanh Đức, Long Hồ, Vĩnh Long, Vietnam,4,Vinh Long, VietnamThanh Đức, Long Hồ District,69C, Quốc Lộ 57, Tổ 6, Ấp Thanh Mỹ 1, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long,69C, Quốc Lộ 57, Tổ 6, Ấp Thanh Mỹ 1, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long,Vinh Long,,Long Hồ District, Vinh Long,VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.