CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CITYA – Khuê Trung

Địa chỉ: 324 Nguyễn Hữu Thọ, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Số điện thoại: 093 143 43 43

Trang web: citya.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 160.354.665,10.820.946.599.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CITYA ở đâu?

Trả lời: 324 Nguyễn Hữu Thọ, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CITYA là bao nhiêu?

Trả lời: 093 143 43 43

Hỏi: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CITYA mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

Hỏi: Website của CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CITYA là gì?

Trả lời: citya.com.vn

Xem thêm:  BĐS PHAN THÀNH PHÁT - Thanh Son