CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHẬT MINH – Hải Đình

Địa chỉ: 09 Nguyễn Hữu Cảnh, Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Số điện thoại: 098 284 38 48

Trang web: batdongsanquangbinh.info

Bản đồ chỉ đường: 174.620.927,10.662.385.619.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHẬT MINH ở đâu?

Trả lời: 09 Nguyễn Hữu Cảnh, Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHẬT MINH là bao nhiêu?

Trả lời: 098 284 38 48

Hỏi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHẬT MINH mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30]

Hỏi: Website của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHẬT MINH là gì?

Trả lời: batdongsanquangbinh.info

Xem thêm:  Nhà đất Gia Nghĩa - Phường Nghĩa Tân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.