Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mạnh Đức Việt Nam – Tân Hồng

Địa chỉ: 04 Lý Thánh Tông, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam

Số điện thoại: 0222 3831 307

Trang web: manhducgroup.vn

Bản đồ chỉ đường: 211.143.321,1.059.777.893 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mạnh Đức Việt Nam ở đâu?

Trả lời: 04 Lý Thánh Tông, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mạnh Đức Việt Nam là bao nhiêu?

Trả lời: 0222 3831 307

Hỏi: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mạnh Đức Việt Nam mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hỏi: Website của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mạnh Đức Việt Nam là gì?

Trả lời: manhducgroup.vn

Xem thêm:  Công Ty TNHH Xây Dựng Tân Thịnh - Tân Mỹ