Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen, Ấp Phước Đức

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 48FH+6HF, Ấp Phước Đức, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3533 838
Trang web
Vị trí chính xác 111.230.535, 1.063.289.186


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen ở đâu?

48FH+6HF, Ấp Phước Đức, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen như thế nào?

Chủ Nhật:[07:30-17:30], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30], Thứ Bảy:[07:30-17:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Nhôm Kính Phát Lộc, Tân Tiến