CÔNG TY CỔ PHẦN RSQUARE VIỆT NAM – Phường 21

Địa chỉ: 9F, AP Tower, 518B Điện Biên Phủ, Phường 21, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 70090, Việt Nam

Số điện thoại: 028 3636 9641

Trang web: rsquare.vn

Bản đồ chỉ đường: 108.005.011,1.067.144.276 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ CÔNG TY CỔ PHẦN RSQUARE VIỆT NAM ở đâu?

Trả lời: 9F, AP Tower, 518B Điện Biên Phủ, Phường 21, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 70090, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của CÔNG TY CỔ PHẦN RSQUARE VIỆT NAM là bao nhiêu?

Trả lời: 028 3636 9641

Hỏi: CÔNG TY CỔ PHẦN RSQUARE VIỆT NAM mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00]

Hỏi: Website của CÔNG TY CỔ PHẦN RSQUARE VIỆT NAM là gì?

Trả lời: rsquare.vn

Xem thêm:  Cho thuê văn phòng, phòng họp tại BMT - Daklak - Thành Công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.