Công ty Cổ phần PropertyX – Võ Thị Sáu

Địa chỉ: 53 Trần Quốc Thảo, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 72415, Việt Nam

Số điện thoại: 028 7307 5888

Trang web: propertyx.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 10.780.111,10.668.932.649.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công ty Cổ phần PropertyX ở đâu?

Trả lời: 53 Trần Quốc Thảo, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 72415, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công ty Cổ phần PropertyX là bao nhiêu?

Trả lời: 028 7307 5888

Hỏi: Công ty Cổ phần PropertyX mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Hỏi: Website của Công ty Cổ phần PropertyX là gì?

Trả lời: propertyx.com.vn

Xem thêm:  Bất động sản Quảng Ngãi - Công ty Khánh Hân - Nghĩa Chánh Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.