CÔNG TY CỔ PHẦN PROPERTY X – Phường 5

Địa chỉ: Đường D52, Phường 5, Vĩnh Long, 85000, Việt Nam

Số điện thoại: 090 216 10 87

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 10.250.389.799.999.900,10.598.945.859.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ CÔNG TY CỔ PHẦN PROPERTY X ở đâu?

Trả lời: Đường D52, Phường 5, Vĩnh Long, 85000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của CÔNG TY CỔ PHẦN PROPERTY X là bao nhiêu?

Trả lời: 090 216 10 87

Hỏi: CÔNG TY CỔ PHẦN PROPERTY X mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-16:00], Chủ Nhật:[09:00-16:00], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

Hỏi: Website của CÔNG TY CỔ PHẦN PROPERTY X là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần BĐS Đất Xanh An Giang - Phường Mỹ Xuyên