CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU – Phường 1

Địa chỉ: 642H+86G, Ngô Quyền, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam

Số điện thoại: 0290 3819 000

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 92.008.247,10.512.808.989.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU ở đâu?

Trả lời: 642H+86G, Ngô Quyền, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU là bao nhiêu?

Trả lời: 0290 3819 000

Hỏi: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Hỏi: Website của CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  UBND Phường Trảng Bàng, Trảng Bàng