Công ty cổ phần Nấm Phú Quốc – Suối Mây

Địa chỉ: Thửa số 42, Tờ bản đồ số 52, Suối Mây, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam

Số điện thoại: 090 923 92 51

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 10.170.347,1.040.146.931 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công ty cổ phần Nấm Phú Quốc ở đâu?

Trả lời: Thửa số 42, Tờ bản đồ số 52, Suối Mây, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công ty cổ phần Nấm Phú Quốc là bao nhiêu?

Trả lời: 090 923 92 51

Hỏi: Công ty cổ phần Nấm Phú Quốc mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hỏi: Website của Công ty cổ phần Nấm Phú Quốc là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  MEDIFOOD.IO ORGANIC FARM - Khu Phố 8