Công Ty Cổ Phần Matexim Hải Phòng – Animex

Địa chỉ: 20, Đường Trần Phú Máy Tơ Ngô Quyền

Số điện thoại: 0225 3652 719

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 20.862.862.099.999.900,1.066.896.486 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Matexim Hải Phòng – Animex ở đâu?

Trả lời: 20, Đường Trần Phú Máy Tơ Ngô Quyền

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Matexim Hải Phòng – Animex là bao nhiêu?

Trả lời: 0225 3652 719

Hỏi: Công Ty Cổ Phần Matexim Hải Phòng – Animex mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Công Ty Cổ Phần Matexim Hải Phòng – Animex là gì?

Trả lời:


7,Công Ty Cổ Phần Matexim Hải Phòng – Animex,20, Đường Trần Phú,Máy Tơ,Ngô Quyền,Hải Phòng, Vietnam,2,Công Ty Cổ Phần Matexim Hải Phòng – Animex, 20, Đường Trần Phú, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Vietnam,1,20, Đường Trần Phú, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Vietnam,4,Haiphong, VietnamMáy Tơ, Ngô Quyền,20, Đường Trần Phú,20, Đường Trần Phú,Haiphong,,Ngô Quyền, Haiphong,VN

Xem thêm:  Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Đại Tùng Lâm