Công Ty Cổ Phần Luyện Kim Đen Thăng Long Hải Dương

Địa chỉ: Km 45, Quốc Lộ 5, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương TT. Lai Cách Cẩm Giàng

Số điện thoại: 090 348 92 29

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 209.344.406,10.625.215.589.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Luyện Kim Đen Thăng Long Hải Dương ở đâu?

Trả lời: Km 45, Quốc Lộ 5, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương TT. Lai Cách Cẩm Giàng

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Luyện Kim Đen Thăng Long Hải Dương là bao nhiêu?

Trả lời: 090 348 92 29

Hỏi: Công Ty Cổ Phần Luyện Kim Đen Thăng Long Hải Dương mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Công Ty Cổ Phần Luyện Kim Đen Thăng Long Hải Dương là gì?

Trả lời:


7,Công Ty Cổ Phần Luyện Kim Đen Thăng Long Hải Dương,Km 45, Quốc Lộ 5, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương,TT. Lai Cách,Cẩm Giàng,Hải Dương, Vietnam,2,Công Ty Cổ Phần Luyện Kim Đen Thăng Long Hải Dương, Km 45, Quốc Lộ 5, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, TT. Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương, Vietnam,1,Km 45, Quốc Lộ 5, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, TT. Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương, Vietnam,4,Hai Duong, VietnamTT. Lai Cách, Cẩm Giàng District,Km 45, Quốc Lộ 5, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương,Km 45, Quốc Lộ 5, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương,Hai Duong,,Cẩm Giàng District, Hai Duong,VN