Công Ty Cổ Phần Khai Thác Xây Dựng Nam Việt

Địa chỉ: Thôn Tân Lập Bắc Cường TX.Lào Cai

Số điện thoại: 098 248 26 58

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 224.588.927,1.039.732.207 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Khai Thác Xây Dựng Nam Việt ở đâu?

Trả lời: Thôn Tân Lập Bắc Cường TX.Lào Cai

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Khai Thác Xây Dựng Nam Việt là bao nhiêu?

Trả lời: 098 248 26 58

Hỏi: Công Ty Cổ Phần Khai Thác Xây Dựng Nam Việt mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Công Ty Cổ Phần Khai Thác Xây Dựng Nam Việt là gì?

Trả lời:


7,Công Ty Cổ Phần Khai Thác Xây Dựng Nam Việt,Thôn Tân Lập,Bắc Cường,TX.Lào Cai,Lào Cai, Vietnam,2,Công Ty Cổ Phần Khai Thác Xây Dựng Nam Việt, Thôn Tân Lập, Bắc Cường, TX.Lào Cai, Lào Cai, Vietnam,1,Thôn Tân Lập, Bắc Cường, TX.Lào Cai, Lào Cai, Vietnam,4,Lao Cai, VietnamBắc Cường, TX.Lào Cai,Thôn Tân Lập,Thôn Tân Lập,Lao Cai,,TX.Lào Cai, Lao Cai,VN

Xem thêm:  Dự Án BÀU CẢ