Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép Xây Dựng Số 5

Địa chỉ: Tổ 18, Phường Trung Thành, Cách Mạng Tháng Tám, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Gia Sàng Thành phố Thái Nguyên

Số điện thoại: 0208 3832 104

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 215.753.514,1.058.509.242 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép Xây Dựng Số 5 ở đâu?

Trả lời: Tổ 18, Phường Trung Thành, Cách Mạng Tháng Tám, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Gia Sàng Thành phố Thái Nguyên

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép Xây Dựng Số 5 là bao nhiêu?

Trả lời: 0208 3832 104

Hỏi: Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép Xây Dựng Số 5 mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép Xây Dựng Số 5 là gì?

Trả lời:


7,Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép Xây Dựng Số 5,Tổ 18, Phường Trung Thành, Cách Mạng Tháng Tám, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên,Gia Sàng,Thành phố Thái Nguyên,Thái Nguyên, Vietnam,2,Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép Xây Dựng Số 5, Tổ 18, Phường Trung Thành, Cách Mạng Tháng Tám, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Vietnam,1,Tổ 18, Phường Trung Thành, Cách Mạng Tháng Tám, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Vietnam,4,Thai Nguyen, VietnamGia Sàng, Thành phố Thái Nguyên,Tổ 18, Phường Trung Thành, Cách Mạng Tháng Tám, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên,Tổ 18, Phường Trung Thành, Cách Mạng Tháng Tám, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên,Thai Nguyen,,Thành phố Thái Nguyên, Thai Nguyen,VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.