Công Ty Cổ Phần In Và Bao Bì NHK, Xuân Thới Thượng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 61B1 Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3620 3232
Trang web nhkprinting.vn
Vị trí chính xác 10.869.813.599.999.900, 10.654.870.969.999.900


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần In Và Bao Bì NHK ở đâu?

61B1 Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần In Và Bao Bì NHK như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Dịch Vụ Quay Phim Nguyễn Sơn, P.2