Công Ty Cổ Phần Green Real – Thảo Điền

Địa chỉ: 18 Đ. số 17 Khu B, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Số điện thoại: 093 826 63 66

Trang web: greenreal.vn

Bản đồ chỉ đường: 108.004.042,106.741.239 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Green Real ở đâu?

Trả lời: 18 Đ. số 17 Khu B, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Green Real là bao nhiêu?

Trả lời: 093 826 63 66

Hỏi: Công Ty Cổ Phần Green Real mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00]

Hỏi: Website của Công Ty Cổ Phần Green Real là gì?

Trả lời: greenreal.vn

Xem thêm:  Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Phục Hưng Corporation - Đông Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.