Công ty cổ phần Dịch Vụ và Đầu tư ĐẤT XANH ĐÔNG NAM BỘ – Tp. Biên Hòa

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1 KCN Biên Hòa 1, P, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Số điện thoại: 093 811 06 06

Trang web: datxanhdongnambo.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 109.287.485,1.068.677.364 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công ty cổ phần Dịch Vụ và Đầu tư ĐẤT XANH ĐÔNG NAM BỘ ở đâu?

Trả lời: Tầng 14, tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1 KCN Biên Hòa 1, P, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công ty cổ phần Dịch Vụ và Đầu tư ĐẤT XANH ĐÔNG NAM BỘ là bao nhiêu?

Trả lời: 093 811 06 06

Hỏi: Công ty cổ phần Dịch Vụ và Đầu tư ĐẤT XANH ĐÔNG NAM BỘ mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:30-18:00], Chủ Nhật:[08:30-12:00], Thứ Hai:[08:30-18:00], Thứ Ba:[08:30-18:00], Thứ Tư:[08:30-18:00], Thứ Năm:[08:30-18:00], Thứ Sáu:[08:30-18:00]

Hỏi: Website của Công ty cổ phần Dịch Vụ và Đầu tư ĐẤT XANH ĐÔNG NAM BỘ là gì?

Trả lời: datxanhdongnambo.com.vn

Xem thêm:  Công Ty TNHH Minh Danh - Đông Là

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.