Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Chuyển Phát Nhanh Phương Trang Futa, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 249 Lê Hồng Phong, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 6767
Trang web futaexpress.vn
Vị trí chính xác 10.760.002.499.999.900, 1.066.769.954


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Chuyển Phát Nhanh Phương Trang Futa ở đâu?

249 Lê Hồng Phong, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Chuyển Phát Nhanh Phương Trang Futa như thế nào?

Chủ Nhật:[06:30-21:30], Thứ Hai:[06:30-21:30], Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30], Thứ Sáu:[06:30-21:30], Thứ Bảy:[06:30-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  XE BA GÁC CHỞ HÀNG THUÊ GIÁ RẺ, Phường 13