Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Danh Khôi – DKRS – Phường 19

Địa chỉ: 17 Mê Linh, Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Số điện thoại: 028 3848 4666

Trang web: dkrs.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 107.886.381,1.067.096.031 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Danh Khôi – DKRS ở đâu?

Trả lời: 17 Mê Linh, Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Danh Khôi – DKRS là bao nhiêu?

Trả lời: 028 3848 4666

Hỏi: Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Danh Khôi – DKRS mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00]

Hỏi: Website của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Danh Khôi – DKRS là gì?

Trả lời: dkrs.com.vn

Xem thêm:  Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Sản Xuất Hạ Long Tại Ninh Thuận - Thôn Quán Thẻ