Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín – Phường 2

Địa chỉ: Tòa nhà TTC Building, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Số điện thoại: 028 3824 9988

Trang web: ttcland.vn

Bản đồ chỉ đường: 10.800.187.099.999.900,10.666.476.019.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín ở đâu?

Trả lời: Tòa nhà TTC Building, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín là bao nhiêu?

Trả lời: 028 3824 9988

Hỏi: Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:15], Thứ Ba:[08:00-17:15], Thứ Tư:[08:00-17:15], Thứ Năm:[08:00-17:15], Thứ Sáu:[08:00-17:15], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Hỏi: Website của Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín là gì?

Trả lời: ttcland.vn

Xem thêm:  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BĐS ÁNH DƯƠNG - Sơn Hoà