Công ty cổ phần Địa ốc 8 – Phường 5

Địa chỉ: 849 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: 028 3850 8382

Trang web: diaoc8.com

Bản đồ chỉ đường: 10.735.184,10.666.769.699.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công ty cổ phần Địa ốc 8 ở đâu?

Trả lời: 849 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công ty cổ phần Địa ốc 8 là bao nhiêu?

Trả lời: 028 3850 8382

Hỏi: Công ty cổ phần Địa ốc 8 mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Hỏi: Website của Công ty cổ phần Địa ốc 8 là gì?

Trả lời: diaoc8.com

Xem thêm:  Văn Phòng Phẩm Quận Bình Thạnh, Hiệp Bình Chánh