Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thiên Tân – Nghĩa Chánh Nam

Địa chỉ: 172 Phạm Văn Đồng, Nghĩa Chánh Nam, Quảng Ngãi, Việt Nam

Số điện thoại: 0255 3830 237

Trang web: thientangroup.vn

Bản đồ chỉ đường: 15.111.486,10.881.259.999.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thiên Tân ở đâu?

Trả lời: 172 Phạm Văn Đồng, Nghĩa Chánh Nam, Quảng Ngãi, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thiên Tân là bao nhiêu?

Trả lời: 0255 3830 237

Hỏi: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thiên Tân mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hỏi: Website của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thiên Tân là gì?

Trả lời: thientangroup.vn

Xem thêm:  Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Sao Hỏa - Vạ Mỹ