CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG NHA TRANG – Phước Trung

Địa chỉ: 16 Đ. Phước Long, Phước Trung, Nha Trang, Khánh Hòa 57000, Việt Nam

Số điện thoại: 0258 6271 555

Trang web: indochinenhatrang.vn

Bản đồ chỉ đường: 122.119.903,1.091.977.915 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG NHA TRANG ở đâu?

Trả lời: 16 Đ. Phước Long, Phước Trung, Nha Trang, Khánh Hòa 57000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG NHA TRANG là bao nhiêu?

Trả lời: 0258 6271 555

Hỏi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG NHA TRANG mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG NHA TRANG là gì?

Trả lời: indochinenhatrang.vn

Xem thêm:  Công ty Địa Ốc GovaLand - Phường 16

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.