Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Bcons – Phường 25

Địa chỉ: 3 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Số điện thoại: 028 3512 9632

Trang web: bcons.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 10.803.042,10.672.106.629.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Bcons ở đâu?

Trả lời: 3 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Bcons là bao nhiêu?

Trả lời: 028 3512 9632

Hỏi: Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Bcons mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:30-18:30], Thứ Ba:[08:30-18:30], Thứ Tư:[08:30-18:30], Thứ Năm:[08:30-18:30], Thứ Sáu:[08:30-18:30], Thứ Bảy:[08:30-12:00]

Hỏi: Website của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Bcons là gì?

Trả lời: bcons.com.vn

Xem thêm:  Đất Nền Cần Đước - TT. Cần Đước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.