Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long – PVCL – khóm 4

Địa chỉ: Số 02, Lô KTM 06, Số 6, khóm 4, Sóc Trăng, 950000, Việt Nam

Số điện thoại: 0299 3627 999

Trang web: pvcl.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 9.598.590.999.999.990,10.599.275.469.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long – PVCL ở đâu?

Trả lời: Số 02, Lô KTM 06, Số 6, khóm 4, Sóc Trăng, 950000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long – PVCL là bao nhiêu?

Trả lời: 0299 3627 999

Hỏi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long – PVCL mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[07:30-17:00], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Hỏi: Website của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long – PVCL là gì?

Trả lời: pvcl.com.vn

Xem thêm:  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEEY LAND - 99 P. Láng Hạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.