CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẮC SINH (ĐẮC SINH REAL) – Vĩnh Điềm Trung

Địa chỉ: 75 Đ. A1, Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Số điện thoại: 096 275 17 51

Trang web: dacsinhreal.com

Bản đồ chỉ đường: 122.580.216,10.916.666.699.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẮC SINH (ĐẮC SINH REAL) ở đâu?

Trả lời: 75 Đ. A1, Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẮC SINH (ĐẮC SINH REAL) là bao nhiêu?

Trả lời: 096 275 17 51

Hỏi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẮC SINH (ĐẮC SINH REAL) mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30]

Hỏi: Website của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẮC SINH (ĐẮC SINH REAL) là gì?

Trả lời: dacsinhreal.com

Xem thêm:  Văn Phòng Nhà Đất Nam Cường - P. Thanh Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.