CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TP MIỀN TÂY – An Bình

Địa chỉ: 40 Trần Hoàng Na, An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Số điện thoại: 090 637 26 27

Trang web: tpmientay.vn

Bản đồ chỉ đường: 100.266.158,1.057.486.021 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TP MIỀN TÂY ở đâu?

Trả lời: 40 Trần Hoàng Na, An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TP MIỀN TÂY là bao nhiêu?

Trả lời: 090 637 26 27

Hỏi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TP MIỀN TÂY mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

Hỏi: Website của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TP MIỀN TÂY là gì?

Trả lời: tpmientay.vn

Xem thêm:  Công ty CP Đầu tư Thuận An DMC - Khu đô thị Đông Sơn