Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch – Phú Thạnh

Địa chỉ: Đường số 7 khu đô thị Đông Sài gòn, xã Long Tân, Phú Thạnh, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam

Số điện thoại: 0251 3561 462

Trang web: dongsaigon.vn

Bản đồ chỉ đường: 107.283.048,1.068.685.836 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch ở đâu?

Trả lời: Đường số 7 khu đô thị Đông Sài gòn, xã Long Tân, Phú Thạnh, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch là bao nhiêu?

Trả lời: 0251 3561 462

Hỏi: Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:30-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30]

Hỏi: Website của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch là gì?

Trả lời: dongsaigon.vn

Xem thêm:  Tập đoàn Rạng Đông - Xuân An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.