Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản BNG – Bình Thuỷ

Địa chỉ: 45,46 Lô 11, Đ. Đặng Văn Dầy, Bình Thuỷ, Bình Thủy, Cần Thơ, Việt Nam

Số điện thoại: 094 567 85 52

Trang web: bngcorp.vn

Bản đồ chỉ đường: 10.065.372.499.999.900,10.574.122.349.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản BNG ở đâu?

Trả lời: 45,46 Lô 11, Đ. Đặng Văn Dầy, Bình Thuỷ, Bình Thủy, Cần Thơ, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản BNG là bao nhiêu?

Trả lời: 094 567 85 52

Hỏi: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản BNG mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản BNG là gì?

Trả lời: bngcorp.vn

Xem thêm:  Bán đất Bắc Vân Phong Khánh Hòa - Vạn Giã