Công ty cổ phần đầu tư HAPPYHOME – Bất động sản HAPPYHOME – Kênh Dương

Địa chỉ: đường 613 Đ. Thiên Lôi, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng 04717, Việt Nam

Số điện thoại: 0825 257 666

Trang web: happyhomehaiphong.com

Bản đồ chỉ đường: 208.280.674,1.066.842.047 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công ty cổ phần đầu tư HAPPYHOME – Bất động sản HAPPYHOME ở đâu?

Trả lời: đường 613 Đ. Thiên Lôi, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng 04717, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công ty cổ phần đầu tư HAPPYHOME – Bất động sản HAPPYHOME là bao nhiêu?

Trả lời: 0825 257 666

Hỏi: Công ty cổ phần đầu tư HAPPYHOME – Bất động sản HAPPYHOME mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:45-17:45], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:45-17:45], Thứ Ba:[07:45-17:45], Thứ Tư:[07:45-17:45], Thứ Năm:[07:45-17:45], Thứ Sáu:[07:45-17:45]

Hỏi: Website của Công ty cổ phần đầu tư HAPPYHOME – Bất động sản HAPPYHOME là gì?

Trả lời: happyhomehaiphong.com

Xem thêm:  CÔNG TY CỔ PHẦN HELLO QUỐC TẾ VIỆT NAM - An Hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.