Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Pita Việt Nam – Khu đô thị Vạn Phúc

Địa chỉ: Số 43 đường số 29, Khu đô thị Vạn Phúc, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Số điện thoại: 093 822 84 56

Trang web: pitaland.vn

Bản đồ chỉ đường: 10.843.199.199.999.900,1.067.065.241 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Pita Việt Nam ở đâu?

Trả lời: Số 43 đường số 29, Khu đô thị Vạn Phúc, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Pita Việt Nam là bao nhiêu?

Trả lời: 093 822 84 56

Hỏi: Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Pita Việt Nam mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

Hỏi: Website của Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Pita Việt Nam là gì?

Trả lời: pitaland.vn

Xem thêm:  Dự Án River Silk City - Liêm Chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.