Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Golvis – Thuận Phước

Địa chỉ: 156 Đ. 3 Tháng 2, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Số điện thoại: 090 126 61 99

Trang web: datnenhoaxuan.com

Bản đồ chỉ đường: 160.864.931,1.082.177.147 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Golvis ở đâu?

Trả lời: 156 Đ. 3 Tháng 2, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Golvis là bao nhiêu?

Trả lời: 090 126 61 99

Hỏi: Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Golvis mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-11:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hỏi: Website của Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Golvis là gì?

Trả lời: datnenhoaxuan.com

Xem thêm:  BĐS Châu Đức - 278430 698006

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.