Công ty Cổ phần Chuyển Phát Nhanh Hai Bốn Bảy, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ A77 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 6980
Trang web 247post.vn
Vị trí chính xác 108.207.798, 1.066.743.011


Địa chỉ Công ty Cổ phần Chuyển Phát Nhanh Hai Bốn Bảy ở đâu?

A77 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Cổ phần Chuyển Phát Nhanh Hai Bốn Bảy như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-17:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  DỊCH VỤ XE DU LỊCH MINH CHÂU, Chà Là