Công ty Cổ phần Chè Cầu Đất Đà Lạt – Xuân Trường

Địa chỉ: QL20, Xuân Trường, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Số điện thoại: 1800 1192

Trang web: caudatfarm.com

Bản đồ chỉ đường: 118.747.966,1.085.590.196 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công ty Cổ phần Chè Cầu Đất Đà Lạt ở đâu?

Trả lời: QL20, Xuân Trường, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công ty Cổ phần Chè Cầu Đất Đà Lạt là bao nhiêu?

Trả lời: 1800 1192

Hỏi: Công ty Cổ phần Chè Cầu Đất Đà Lạt mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-17:30], Chủ Nhật:[07:00-17:30], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[07:00-17:30]

Hỏi: Website của Công ty Cổ phần Chè Cầu Đất Đà Lạt là gì?

Trả lời: caudatfarm.com

Xem thêm:  Cam Vinh Thanh Hiền - Quỳ Hợp