Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam – Chi Nhánh Quảng Bình – Lệ Thủy

Địa chỉ: Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình 510000, Việt Nam

Số điện thoại: 0232 3960 804

Trang web: business.site

Bản đồ chỉ đường: 17.292.278,10.680.401.499.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam – Chi Nhánh Quảng Bình ở đâu?

Trả lời: Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình 510000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam – Chi Nhánh Quảng Bình là bao nhiêu?

Trả lời: 0232 3960 804

Hỏi: Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam – Chi Nhánh Quảng Bình mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hỏi: Website của Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam – Chi Nhánh Quảng Bình là gì?

Trả lời: business.site

Xem thêm:  Đại Lý Thu Tâm - Hoà Tú 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.