Công ty cổ phần CCFL, Tân Thới Nhì

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 65/8b, Tân Thới Nhì, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 133 46 08
Trang web ccfl.vn
Vị trí chính xác 108.967.463, 1.065.761.022


Địa chỉ Công ty cổ phần CCFL ở đâu?

65/8b, Tân Thới Nhì, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty cổ phần CCFL như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-16:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:30-17:30], Thứ Ba:[08:30-15:30], Thứ Tư:[08:30-17:30], Thứ Năm:[08:30-17:30], Thứ Sáu:[08:30-17:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Mỹ Phẩm Xách Tay Hàn Quốc, Phú Hoà