Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Ninh Bình – Ninh Khánh

Địa chỉ: 7XC6+FP9, Ninh Khánh, Ninh Bình, Việt Nam

Số điện thoại: 0229 3871 053

Trang web: capthoatnuocninhbinh.vn

Bản đồ chỉ đường: 202.711.686,10.596.185.659.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Ninh Bình ở đâu?

Trả lời: 7XC6+FP9, Ninh Khánh, Ninh Bình, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Ninh Bình là bao nhiêu?

Trả lời: 0229 3871 053

Hỏi: Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Ninh Bình mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hỏi: Website của Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Ninh Bình là gì?

Trả lời: capthoatnuocninhbinh.vn

Xem thêm:  TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP, Phú Mỹ