Công Ty Cổ Phần Bê Tông Thái Bảo Quảng Ngãi

Địa chỉ: Lô C1.3, Khu Công Nghiệp Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Thành Phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi Tịnh Phong Sơn Tịnh

Số điện thoại: 0255 3677 779

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 152.085.186,10.880.167.879.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Bê Tông Thái Bảo Quảng Ngãi ở đâu?

Trả lời: Lô C1.3, Khu Công Nghiệp Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Thành Phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi Tịnh Phong Sơn Tịnh

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Bê Tông Thái Bảo Quảng Ngãi là bao nhiêu?

Trả lời: 0255 3677 779

Hỏi: Công Ty Cổ Phần Bê Tông Thái Bảo Quảng Ngãi mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Công Ty Cổ Phần Bê Tông Thái Bảo Quảng Ngãi là gì?

Trả lời:


7,Công Ty Cổ Phần Bê Tông Thái Bảo Quảng Ngãi,Lô C1.3, Khu Công Nghiệp Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Thành Phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi,Tịnh Phong,Sơn Tịnh,Quảng Ngãi, Vietnam,2,Công Ty Cổ Phần Bê Tông Thái Bảo Quảng Ngãi, Lô C1.3, Khu Công Nghiệp Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Thành Phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, Vietnam,1,Lô C1.3, Khu Công Nghiệp Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Thành Phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, Vietnam,4,Quang Ngai, VietnamTịnh Phong, Son Tinh District,Lô C1.3, Khu Công Nghiệp Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Thành Phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi,Lô C1.3, Khu Công Nghiệp Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Thành Phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi,Quang Ngai,,Son Tinh District, Quang Ngai,VN