Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Sao Hỏa – Vạ Mỹ

Địa chỉ: 2 Đường Vòng, Vạ Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Số điện thoại: 093 687 15 67

Trang web: batdongsansaohoa.vn

Bản đồ chỉ đường: 208.614.642,10.671.232.739.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Sao Hỏa ở đâu?

Trả lời: 2 Đường Vòng, Vạ Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Sao Hỏa là bao nhiêu?

Trả lời: 093 687 15 67

Hỏi: Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Sao Hỏa mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-19:00], Thứ Ba:[08:00-19:00], Thứ Tư:[08:00-19:00], Thứ Năm:[08:00-19:00], Thứ Sáu:[08:00-19:00]

Hỏi: Website của Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Sao Hỏa là gì?

Trả lời: batdongsansaohoa.vn

Xem thêm:  Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản Minh Dương - Phú Chánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.