Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Hưng Gia – Tân Định

Địa chỉ: 192 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: 090 893 89 89

Trang web: phuhunggia.vn

Bản đồ chỉ đường: 107.916.026,1.066.886.483 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Hưng Gia ở đâu?

Trả lời: 192 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Hưng Gia là bao nhiêu?

Trả lời: 090 893 89 89

Hỏi: Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Hưng Gia mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00]

Hỏi: Website của Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Hưng Gia là gì?

Trả lời: phuhunggia.vn

Xem thêm:  NPP Gạo Phúc Nguyên - Phường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.