Công ty cổ phần Bất Động Sản Hải Phát – La Khê

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà CT4, Tổ hợp TMDV The Pride, P. Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 100000, Việt Nam

Số điện thoại: 096 214 96 69

Trang web: haiphatland.net.vn

Bản đồ chỉ đường: 209.724.139,10.575.748.639.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công ty cổ phần Bất Động Sản Hải Phát ở đâu?

Trả lời: Tầng 2, Tòa nhà CT4, Tổ hợp TMDV The Pride, P. Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 100000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công ty cổ phần Bất Động Sản Hải Phát là bao nhiêu?

Trả lời: 096 214 96 69

Hỏi: Công ty cổ phần Bất Động Sản Hải Phát mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Hỏi: Website của Công ty cổ phần Bất Động Sản Hải Phát là gì?

Trả lời: haiphatland.net.vn

Xem thêm:  Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Thanh Hùng phát - Làng chuyên gia Oasis

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.