Công ty chiếu sáng Đô Thị Miền Nam – Sản xuất Trụ đèn cao áp – Trụ đèn chiêu sáng, P

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 224 Quốc lộ 1K, P, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 094 748 08 86
Trang web trudenchieusang.com
Vị trí chính xác 10.884.414.699.999.900, 106.771.733


Giờ làm việc của Công ty chiếu sáng Đô Thị Miền Nam - Sản xuất Trụ đèn cao áp - Trụ đèn chiêu sáng như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo