Công ty BĐS Cát Linh Real – Phước Hải

Địa chỉ: 147 Đ. A2, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Số điện thoại: 0898 368 999

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 122.404.753,1.091.758.392 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công ty BĐS Cát Linh Real ở đâu?

Trả lời: 147 Đ. A2, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công ty BĐS Cát Linh Real là bao nhiêu?

Trả lời: 0898 368 999

Hỏi: Công ty BĐS Cát Linh Real mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Công ty BĐS Cát Linh Real là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Dự án Sunrise Residence - Phố 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.